Ein hymrwymiad i wasanaeth


Rydym eisiau i'n cwsmeriaid fod yn gwbl hapus â'n gwasanaeth, ac yr ydym yn gweithio'n galed iawn i sicrhau fod popeth a wnawn o'r safon uchaf. Mae Dinistrio Data Destruction Cyf wedi ei drwyddedu i gludo gwastraff electronig ac yn gwmni ardystiedig ISO-9001. Rydym hefyd yn cydymffurfio â safonau diogelwch trylwyr y llywodraeth ac felly gallwch fod yn dawel eich meddwl eich bod mewn dwylo diogel.

Rydym yn dod atoch i gasglu

Rydym yn casglu unrhyw gasgliad o 5 eitem neu ragor yn ddi-dâl. Rydym yn casglu saith diwrnod yr wythnos mewn amseroedd sy'n gyfleus i chi ac rydym yn defnyddio cerbydau gyda thracio GPS fel ein bod yn gwybod ble mae eich data ar unrhyw adeg.

Beth sy'n digwydd i'ch hen offer?

Rydym yn dileu unrhyw ddata yn ddiogel yn unol â'r safon sy'n cael ei ddiffinio gan lywodraeth y DU. Pan fo hynny'n bosibl rydym yn adnewyddu eitemau ar gyfer cael eu hailddefnyddio, a phan nad yw hynny'n bosibl maent yn cael eu hailgylchu'n broffesiynol.

Dinistrio Data Ardystiedig

Rydym yn defnyddio'r dechnoleg a'r gweithdrefnau diweddaraf sy'n cael eu hardystio gan lywodraeth y DU i sicrhau nad yw eich gwybodaeth yn syrthio i'r dwylo anghywir, ac er mwyn rhoi ichi dawelwch meddwl a chofnod clir o'r hyn a wnaethpwyd rydym yn cyflwyno ichi Dystysgrif Dinistrio Data am ddim.

Logos

Amdanom Ni

Mae gennym brofiad helaeth yn y sector dechnoleg yng Nghymru ac wedi sylwi nad oes gan fusnesau a sefydliadau lleol unman lleol i anfon offer ar adegau pan fo cyfrifiaduron wedi cyrraedd terfyn eu hoes a phan fo angen trin a dinistrio'r data yn ddiogel. I ateb y galw hwn rydym yn falch iawn o fedru cynnig gwasanaeth cwbl ddwyieithog a lleol ar gyfer sefydliad o unrhyw faint, boed fach neu fawr.


Dinistrio Data Destruction Cyf. Uned 2, Stad Diwydiannol Star, Gaerwen, LL60 6AL. 01248 714 375